Stadsklassen

Stadsklassen te Gent

4de leerjaar


Elk jaar gaan we met het 4de leerjaar op stadsklassen.


Waarom en welke meerwaarde geeft dit aan ons onderwijs?


Op stadsklassen gaan, is voor de leerlingen én de leerkracht niet alleen een unieke ervaring maar het biedt ook kansen om elkaar op een andere manier te leren kennen. Drie dagen ervaringsgericht leven en leren, samen sporten en avonturen beleven.

In de klas wordt er tijdens de voorbereidingsperiode gewerkt rond sociale vaardigheden en afspraken omtrent de stadsklassen.

Tijdens de stadsklassen ligt het zwaartepunt van het “leren” bij het waarnemen en het observeren. Leren vanuit de realiteit. Direct waarnemen. Samen op ontdekking gaan in de stad, de monumenten, samen de wereld in het heden en het verleden trachten te ontdekken, oproepen tot zien en bezien, luisteren en beluisteren en samen sporten.

Door te leren, door zelf te ontdekken, te ervaren en in bewondering te komen, wordt het geleerde vaster verankerd omdat je het steeds terug kan koppelen naar een opgedane ervaring.


We reizen met de trein. Dit is voor vele leerlingen al een nieuwe ervaring. In Gent maken we eerst een verkennende stadswandeling en bezoeken we de Sint-Pietersabdij, het Gravensteen, het Belfort en maken een rondvaart op de Leie.

We logeren in de jeugdherberg 'Hostel De Draecke' pal in het centrum van Gent.


Eén heel belangrijk aspect van de stadsklassen is het luik van de sociale vaardigheden. Groeien naar gemeenschap, beseffen dat iedereen ook iedereen nodig heeft en dat iedereen in de groep belangrijk is. Het leren omgaan met verschillen, het leren komen tot een compromis, elkaar ondersteunen, troosten en blije momenten delen zijn slechts enkele aspecten die zeker aan bod zullen komen.

We zijn er zeker van dat deze stadsklassen een unieke ervaring zullen worden voor uw kind.