Boerderijklassen

Boerderijklassen                4de leerjaar


Elk jaar gaan we met het 4de leerjaar op boerderijklassen.


Waarom en welke meerwaarde geeft dit aan ons onderwijs?


Op boerderijklassen gaan, is voor de leerlingen én de leerkracht niet alleen een unieke ervaring maar het biedt ook kansen om elkaar op een andere manier te leren kennen. Drie dagen ervaringsgericht leven en leren, samen sporten en avonturen beleven.

In de klas wordt er tijdens de voorbereidingsperiode gewerkt rond sociale vaardigheden en afspraken omtrent de boerderijklassen.

Tijdens de boerderijklassen ligt het zwaartepunt van het “leren” bij het waarnemen en het observeren. Leren vanuit de realiteit. Direct waarnemen. Samen op ontdekking gaan in de natuur, de boerderij, samen de wereld rondom ons trachten te ontdekken, oproepen tot zien en bezien, luisteren en beluisteren en samen sporten.

Door te leren, door zelf te ontdekken, te ervaren en in bewondering te komen, wordt het geleerde vaster verankerd omdat je het steeds terug kan koppelen naar een opgedane ervaring.Eén heel belangrijk aspect van de boerderijklassen is het luik van de sociale vaardigheden. Groeien naar gemeenschap, beseffen dat iedereen ook iedereen nodig heeft en dat iedereen in de groep belangrijk is. Het leren omgaan met verschillen, het leren komen tot een compromis, elkaar ondersteunen, troosten en blije momenten delen zijn slechts enkele aspecten die zeker aan bod zullen komen.

We zijn er zeker van dat deze boerderijklassen een unieke ervaring zullen worden voor uw kind.


Meer info over onze logeerplek:

www.devierhoekhoeve.be